یقین مرگ

امروز تا لحظه مرگ پیش رفتم.

در ذهن خیال کردم و بعد از آن را سپری کردم...

وابستگی‌ها را مرور کردم و اتفاقات بعد از آن را ...

همه و همه آسان بود به جز یک امر

مرگ مسلمانه

خیلی ترس دارم از همین آخری

ترس از درد دارم

چه عجیب یقین کشتن نفس در من با تخیل درد جان کندن ناگهان فروکش کرد...

چه عجیب‌اند این ترس‌های عینی که قدرتی دارند در سست کردن یقین‌های انسانی و تصمیم‌هایی که با خود می‌گویی هرگز نقض نخواهم کرد...

براستی اگر انسانی بتواند ترس‌های انتزاعی را عینی کند، چه قدرتی می‌یابد...

والله اعلم

/ 0 نظر / 34 بازدید