تفکر یا تعقل

بسم الله الرحمن الرحیم

 

و چنین شده ایم...

 

فکر می کنیم...

اما تعقل نه!

که عقال آن است که بتواند بر نفس انسان دهانه ای بزند تا نفس به هر سو نرود...

و از تفکر و تولید محتوای خود غرق شادی می شویم و حال آنکه عقل نیست...

 

می گویند این بِه از هیچ، گویم : ترس بیشتر! آنکه فکر می کند بهتر می تواند کج رود... می تواند بسیاری را به کجی رساند !

 

امان از نفس...

/ 0 نظر / 26 بازدید