بساط خدا فروشی تعطيل !

شهرداری اومد، بساط رو جمعش کن 04.gif !!!

چندروز بود مشغول بودم ... ما هوس می خريم، خدا رو می فروشيم! چقدر ارزون ... بخاطر چند تا هوس، خدا با اون عظمت رو می فروشيم ... خدايی که اين همه نعمت داده، هرچی داريم ازش داريم رو بخاطر هوسهای زودگذر خودمون فراموش می کنيم ... خدايا ... خيلی مهربونی ... ماه رمضان هم اومد ... خدايا شکرت ... ديگه حالا با اومدن ماه رمضان به اين راحتی ها نميشه هوس خريد!!! خدا دست و پای شيطونها رو بسته ... ديگه اگه رفتيم سراغ هوس، يادمون باشه که مشکل از خودمونه ... البته هنوز هم يسری قاچاقی دارن هوس می خرن ...

خدايا شکرت که ماه رمضان اومد ...

/ 0 نظر / 3 بازدید