طلب...

به نام خدا

هوای خنک استغنایم آرزوست ...

هزار سال عقب‌افتادگی ...

گذشتن از نیازها و رسیدن به رازها...

شکستن بندها و پرواز آزادمردانه ...

بلند شدن از عالم خاک و مرغ ملکوت...

--------------------------------------------------

امان از حرف‌هایی که می‌زنیم و دگرخواهی دل!

امان از اندیشه‌ها و نداشتن باور!

امان از چشم‌اندازها و زندگی با روزمرگی!

امان از جمله‌هایی که گویی از عمق دل‌اند، اما گویی هوس عادت‌اند !

امان از خواسته‌های لطیف دل و تشکیک در واقعی بودن آن‌ها!

پناه به ایمان و گریز از شک ماندگار...

اللهم صل علی محمد و آل محمد

/ 0 نظر / 26 بازدید