فصل امتحان

بسم الله الرحمن الرحیم

تغییر فصل در سال با تغییرات آب و هوایی مشهودی هم‌زمان می‌شود.

شدت‌گرفتن باد، ریزش برگ، چرخش زمین ... تا گونه‌ای دیگر بهره‌مند شود از موهبت خورشید...

آری، فصل امتحان در خیزش عمر به ۳۰ سالگی ...

انتخاب جذابیت‌ها بر مبنای کف موج‌های زودگذر ؟ یا پاگذاشتن بر شن داغ ثبات ...

آری... زمان انتخاب فرارسیده است...

حال که فرصت دوباره‌ای برای زندگی اعطا شده است...

یا نور یا قدوس

اللهم صل علی محمد و آل محمد

/ 0 نظر / 59 بازدید