رحمت واسعه

بسم الله الرحمن الرحیم

خلق آینده جز با تصور آن ممکن نیست؛ انسان به آن سویی می‌رود که انتظارش را دارد و این انتظار درون آدمی ممکن است پیدا یا پنهان باشد...

 

اگر پنهان باشد همان چیزی است که از کودکی با خود حمل می‌کنیم و اگر آشکار؛

بسیار می‌شد تر‌س‌هایم از نشدن در آینده یا شدنِ تلخ را با خودم تکرار می‌کردم و این را اوج آینده‌پژوهی خویش می‌دانستم...

یعنی آگاهی و آمادگی برای تمام تلخی‌ها را لازمه زندگی می‌پنداشتم...

قریب چند روزی است به لطف حضرت حق و رحمت فراگیرش از آن خارج شدم و تمام مهربانی‌اش را در آینده می‌بینم...

 

لاحول و لاقوه الابالله العلی العظیم

 

یا باسط الیدین بالرحمه

یا من وسعت رحمته کل شیء

/ 0 نظر / 95 بازدید