توسعه فردی

به نام خدا

یکی از تکنیک‌های توسعه فردی، به جای پرداختن به آن‌چیزی که می‌خواهیم باشیم؛ شناسایی ارزش‌ها، بینش‌ها و هنجارهایی است که نمی‌خواهیم داشته باشیم!

ای دل تو که مستی - چه بنوشی چه ننوشی-
با هر میٍ نا پخته نبینم که بجوشی

 

این منزل دلباز نه دزدی ست نه غصبی
میراث رسیده ست به ما خانه به دوشی

دلسردم و بیزار از این گرمی بازار
غم های دم دستی و دلهای فروشی

رفته ست ز یاد آن همه فریاد و نمانده ست
جز چند اذان چند اذان در گوشی

نه کفر ابوجهل و نه ایمان ابوذر
ماییم و میانمایگی عصر خموشی

ما شاعرکان قافیه بافیم و زبان باز
در ما ندمیده ست نه دیوی نه سروشی

محمد مهدی سیار

/ 0 نظر / 27 بازدید