آخرين تلاش :‌ درک بيشتر فقر

گرداب پستی و جهل، انسان را به سمت نفس خود راهبری می کند و اين جريانی است که مقابله با آن، مردی قوام صفت می طلبد.
اما اينجا، ای مردمان بدانيد که جايگاه عمل است و آنکس که عمل ندارد، هيچ ندارد ...
پس آگاهی تو از اسرار هستی هيچ سودی به حالت نبخشد که اين روز روزی است که لا ينفع مال و لا بنون الا من اتی الله بقلب سليم (شعراء - ۸۹،۹۰) ، هيچ چيز سودی برای انسان ندهد از مال و فرزندان (هرآنچه انسان احساس احاطه بر آن دارد، چون علم و ...) ؛ جز آنکس که الله را قلبی سليم بياورد... و ديگر اينکه ايمانی که از آن خيری کسب ننمايی پس به هيچ درد نخواهد خورد (انعام - ۱۵۴) ... اما راه چيست ؟
زمانه‌ی خويشتن بشناس و بدان که گرفتار آمده‌ای ... تو را چه شده ؟ دم از الهيات و مغز دين می زنی و خويش هلاک شده نفس و شهوتها گشته‌ای ؟ براستی کدامين درست است ؟ و کدام راه به هدايت نزديکتر ؟ تو که از علم قرآن آموختی و دانستی که جز حقيقت الله در جهان نيست ... اين دانستن تو را چه سود ؟
اگر انسان خود را گرفتار نداند، سعی در اصلاح خويش نکند ... اما سخنی خواهم گفت که علی عليه‌السلام را به شگفت آورده از مردمان روزگارش !
ديدن و ناديده انگاشتن؛ شنيدن و ناشنيده پنداشتن ... آری مشکل اينجاست که می دانيم گرفتاريم اما خود را مشغول می نماييم ... به جای پناهندگی به الله و رب کائنات، به نفس خود پناه می بريم و او را اله خود می گيريم ... و چه کسی در اين حال قدرت هدايت ما را خواهد داشت که آنکس که خود را به خواب می زند را کسی يارای بيدار کردنش نيست ...
نمی دانم! و اين لغت را بارهای متوالی ديگر هم بر زبان جاری خواهم ساخت ... الهی افسار خويش به دست نفس سپرده‌ام ... و از تو دور شده‌ام ... خويشتن خويش را به باد غفلت سپرده‌ام و او را سپرده‌ام که مرا به خودم برنگرداند ... صدای « الهی لا تکلنی الی نفسی » ام در جمع بلند! اما در خلوت نفسانيم صدای « تکلنی الی نفسی‌ »ام بلندتر... و اين لحظات، لحظات جمع بين خوبی ها  و بدی ها ... عشقها و نفرتها ... زيبايی و زشتی ها ... اما اين منم؛ منم که غی را آگاهانه انتخاب می کنم (بقره - ۲۵۶) پس بدان که توبه خدا فقط در صورت جهل ما نسبت به عمل است! (نساء - ۱۷، انعام - ۵۴، نحل - ۱۱۹) حال می بينی که چه شده بارها گناه می کنی و هيچ حالی برای استغفار نمی يابی ؟ بلی! به همين اندازه که علم يافته‌ای؛ بيچارگی و فلاکت خود را در گناه ديده‌ای ! حتی دانسته‌ای که لذت گناه وهمی بيش نيست (بقره - ۲۶۸)
در باب تعقل بسيار يافته‌ای ! البته بهتر است بگويم : بسيار بافته‌ای که اگر يافته‌ بودی حال کنونت اين نبود و بارگاه شيطان پناهگاهت...
فی الحال... تمامی راهها را بسته می بينم، در رحمت الهی را خودم بر خودم ۴ قفل کرده‌ام ... خودم را حبس دنيا؛ از زيبايی ها فراری و به گناهان شيفته ... آيه آورده‌ام ! باورتان می شود ؟ آری ... پس گفت : ففروا الی الله (الذاريات - ۵۰) پس من می گويم و عملم اين است : ففروا الی نفسکم ! البته اين نفس، اگر حقيقت آن بود که جهت الهی داشت اما اين نفس، جهت شيطانی است و لذتمداری ...
زندگی شده است دينداری لذتمدارانه که به دليل کم شعوری‌؛ دين را با لذت تعويض می کنم هرچند که از همه چيز آگاهم !!!!!
شده ام عالم بی عمل ... بماند...
دريچه‌های اميد را خودم می بندم ... اما خدا نمی گذارد ... می دانم! اما اوضاع زندگی‌ام لحظه به لحظه وخيم تر، غرق شدنم در گرداب گناه آن به آن بيشتر و مردنم ثانيه به ثانيه نزديک تر می شود...
قصد داشتم از درک فقر بيشتر بگويم! اما کسی که خود را فقير نمی داند چه بگويد ؟ باشد برای زمانی که اندکی فهميدم فقيرم.
يا صاحب الزمان ادرکنی ...

/ 7 نظر / 4 بازدید
MOHSEN.m.ferend

بند اول مي آيم از رهي كه خطرها در او گم است از هفت منزلي كه سفرها در او گم است از لا به لاي آتش و خون جمع كرده ام اوراق مقتلي كه خبرها در او گم است دردي كشيده ام كه دلم داغدار اوست داغي چشيده ام كه جگرها در او گم است با تشنگان چشمه احلي من العسل نوشم ز شربتي كه شكرها در او گم است اين سرخي غروب كه همرنگ آتش است توفان كربلاست كه سرها در او گم است ياقوت و دُر صيرفيان را رها كنيد اشك است جوهري كه گهرها در او گم است هفتاد و دو ستاره غريبانه سوختند اين است آن شبي كه سحرها در او گم است باران نيزه بود و سر شهسوارها جز تشنگی نکرد علاج خمارها

MOHSEN.m.ferend

باران نيزه بود و سر شهسوارها جز تشنگی نکرد علاج خمارها بند دوم جوشيد خونم از دل و شد ديده باز، تر نشنيد كس مصيبت از اين جانگدازتر صبحي دميد از شب عاصي سياه تر وز پي شبي ز روز قيامت درازتر بر نيزه ها تلاوت خورشيد، ديدني ست قرآن كسي شنيده از اين دلنوازتر؟ قرآن منم چه غم كه شود نيزه، رحل من امشب مرا در اوج ببين سرفرازتر عشق توام كشاند بدين جا، نه كوفيان من بي نيازم از همه، تو بي نيازتر قنداق اصغر است مرا تير آخرين در عاشقي نبوده ز من پاكبازتر با كاروان نيزه شبي را سحر كنيد باران شويد و با همه تن گريه سر كنيد

MOHSEN.m.ferend

بند سوم فرصت دهيد گريه كند بي صدا، فرات با تشنگان بگويد از آن ماجرا، فرات گيرم فرات بگذرد از خاك كربلا باور مكن كه بگذرد از كربلا، فرات با چشم اهل راز نگاهي اگر كنيد در بر گرفته مويه كنان مشك را فرات چشم فرات در ره او اشك بود و اشك زان گونه اشك ها كه مرا هست با فرات حالي به داغ تازه ي خود گريه مي كني تا مي رسي به مرقد عباس، يا فرات از بس كه تير بود و سنان بود و نيزه بود هفتاد حجله بسته شد از خيمه تا فرات از طفل آب، خجلت بسيار مي كشم آن يوسفم كه ناز خريدار مي كشم

MOHSEN.m.ferend

بند چهارم بعد از شما به سايه ي ما تير مي زدند زخم زبان به بغض گلوگير مي زدند پيشاني تمامي شان داغ سجده داشت آنان كه خيمه گاه مرا تير مي زدند اين مردمان غريبه نبودند، اي پدر ديروز در ركاب تو شمشير مي زدند غوغاي فتنه بود كه با تيغ آبدار آتش به جان كودك بي شير مي زدند ماندند در بطالت اعمال حجشان محرم نگشته تيغ به تقصير مي زدند در پنج نوبتي كه هبا شد نمازشان بر عشق، چار مرتبه تكبير مي زدند هم روز و شب به گرد تو بودند سينه زن هم ماه و سال، بعد تو زنجير مي زدند از حلق هاي تشنه، صداي اذان رسيد در آن غروب، تا كه سرت بر سنان رسيد

امیرحسین

به نام خدا با سلام و تشکر از شما می خواهم عرض کنم مطابق بیانات آقای بهجت در وب سایت صالحین، شما به آنچه می دانید عمل کنید. این بهتر از یاد گرفتن آن چیزی است که نمی دانید. این طوری خود عمل (فکر می کنم) آموزگار شما می شود.

ط.ط

سلام. درباره حالات كسي كه فكر مي كنه علمش روزبه روز بيشتر حجابش ميشه، توصيفت خوبه. اما فكر مي كنم داشتن همين حس، كه اقلا مي دوني تو جهل مركب نيستي، خيلي از اون غرور علمي كه نمازشب خوانهاي هفتاد هشتاد ساله هم گرفتارش ميشن بهتره. شايد از رو تجربه مي گم كه همين حس، باعث پيشرفت مي شه. تا بعد..

سيد محمد حسين اميرخليلي

سلام عجب وبلاگ باصفاييُ با متن حال کردمُ عالی بود از اون عالی تر سخنرانی آقای آملی که کذاشتی اقا تازه کشفت کردم بايد بيشتر بخونم تا بيشتر بنويسم. ولی بنويس که دل ما رو مينويسی يا حق و يا علی