پشه و تک بُعدی بودن و انسانيت!

تفاوت در عمل کردن هست، نه فقط در دانستن و فهميدن و فکر کردن؛ سخت کوشی و مجاهدت و تلاش شبانه روز برای رسيدن به هدف بزرگ لذتبخش تر هست تا تنبلی و بيکاری و رفتار نامناسب ...

اما فکر کردم! مَثَل من مثل جوجه‌ای است که هنوز سر از تخم در نياورده! و در سياهی که در اطراف خود می بيند گمان می کند در يک بعد حرکت می کند اما غافل از آنکه برای حرکت کامل در يک بعد بايد تخم را بشکند و به بيرون آيد تا بتواند پرواز کند؛ ممکن است جوجه در درون تخم تلاش بسياری بکند تا از تخم بيرون بيايد و اين تلاش برای من ممکن است به زخمی شدنم هم بيانجامد که اين ديواری که دور تا دور من را احاطه کرده قدمتی طولانی دارد ! ۲۰ سال تربيت ! ۲۰ سال اينگونه بزرگ شدن! کمی سخت بنظر می رسد غلبه؛ اما خدا همه چيز را مهيا کرده ... فقط کافی است تلاشی مضاعف کنم از خدا مدد بگيرم که پرورش دهنده ام است ... فقط مشکل اينجاست که هروقت من در اين زندان يک بعدي، دست از تلاش بردارم برای آزادی و چندبعدی بودن؛ ضخامت اين ديوارها رو به افزايش می رود و بايد تلاشی بيشتر برای خروج بکنم ! هرچند که بيشتر می فهمم اما با هر از تلاش ايستادن، خود تلاش نکردن که هيچ است باعث ضخامت اين ديوارها می شود ...

به اين معنا که انسان مثل کرم ابريشمی می ماند که دور خود تارها می تند تا به سنی خاص می رسد و هدايت الهی بر او مکشوف می شود حالا او دو راه دارد؛ يا بخواهد پروانه شود يا اينکه همينگونه دور خود تار بتند؛ هروقت که انسان از تلاش برای انسان شدن باز ايستد و خود را فراموش کند شروع کرده است به تار تنيدن دور خود و هربار که تلاش کند برای پروانه شدن؛ بايد فشار بيشتری را تحمل کند ...

می ترسم که اوضاع من هنگام قبض روحی‌ام طوری شود که از تلاش بايستم و هرچه تا بحال تلاش کرده بودم برای رهايی از يک بعد را خراب کنم ... خدايا کمکم کن

رب يسر ... يا ربی و يا الهی و يا مولای من لی غيرک ؟

نمی دانم شايد امروز؛ شايد فردا ... خدايا فقيريَم را نشانم ده تا بدانم فقير محضم ... يا ايها الناس انتم الفقراء الی الله ... خدايا سبب ساز که برهان فقر را بيابم ...

نمی دانم که صحبت جلال را درست انگار کردم يا نه؛ ما چون گرد و غبارهايی هستيم که در مسير هاله نور که از سوراخی به جای تاريکی می تابد وجود داريم هرچه که به خود توجه کنيم؛ سنگين می شويم و از نور فاصله می گيريم و به سمت تاريکی حرکت می کنيم و هرچه به سوراخ توجه کنيم منبع نور را می بينيم ....

اللهم عرفنی نفسی لک ... و اجعلنی للمتقين اماما ... و برای اين طی اين مرحله بايد عبد رحمن شد!

اما ائمه که وجود ما هستند ... يا صاحب الزمان اجعلنی من اصحابک

/ 3 نظر / 4 بازدید
mojtaba

سلام عزيز جالب مينويسی به من هم سر بزن در ضمن اگر دوست داشتين می تونم به وبتون لينک بدم خوشحال ميشم.ممنون

محسن

سلام سیدهاني، مثال تخم و جوجه و پروانه و پیله و پرواز واقعا قشنگ بود و بجا. با این مثالت حال کردم. کم کم تو هم داری مثال زدن رو مثل یه نفر خوب یاد می گیری.

لا هوتیان - محسن

بد نیست آدرس وبلاگ ما را هم که تازه تاسیس کرده ایم در صفحه اصلی جای دهید