شهادت ...

سلام ... شهادت حضرت علی رو تسليت می گم ... راستش هرچی فکرکردم يکم از اين حالت کليشه دربياد، نشد ... بالاخره ... حضرت علی ... ۱ ساعت تقريبا مونده به پايان شب ۲۱ رمضان ...

امروز خيلی حس غريبی داشتم ... اتفاقاتی که تو اين چندروز افتاده بود به شدت روم تاثير منفی گذاشته بود ... باز هم قضيه دوری از خدا و ... . ديگه کم آورده بودم ... اگه امشب نميشد که جايی برم ديگه ... واقعا حرف برای گفتن زياده ... اگه خدا خواست حتما ميام خيليهاش رو با شما در ميون می ذارم ... ۲۳ رمضان ... يادتون نره من رو هم دعا کنيد ...

/ 1 نظر / 3 بازدید
shamim

سلام الحمدلله زردرهايش حتی التما سدعا اللهم عجل لوليک الفرج بفدای مولا يغريبمون يامولا علی ادرکنا بظهورالحجة