نگاه به جهان هستی

به نام خدا

این تویی که معلوم می کنی امروزت چه گونه باشد! و از چه سنخی! هر چند که روزگار برای خویش چرخشی دارد و روزی بر تو و روزی با توست ...

پس اگر آن روزی که با تو بود غفلت ورزیدی، روزی که بر توست، به کامت سخت خواهد بود ...

پس باید آماده بود... از هر آنچه می توان انرژی گرفت و مخزن درونی مان را که گنجی است مدفون شده پر از عشق کنیم و بگذاریم جریان عشق الهی از آن بگذرد ...

آن زمان است که سبک خواهی شد ...

و ندایی می گوید : مگر به همین آسانی هاست !!؟؟

 

/ 3 نظر / 4 بازدید
صابر

او با ماست یا بر ماست !!؟

اگر اين مخزن مدفون شده نابود شده باشه چي؟

آسمونی

کاش میشد... اما تا خود انسان در شرایط قرار نگیره نمیتونه درک کنه...خیلی سخته وقتی زندگی برای ادم سخت بشه... خیلی سخته...