تولد حضرت ابراهيم، بت شکن تاريخ

می دانی چرا او بت شکن تاريخ است ؟ چون بت نفس را شکست!
توحيد ابراهيم را بررسی خواهيم کرد به اميد حق تعالی
بيانديش درمورد حضرت ابراهيم .

تا عرفه چقدر مانده ؟ و تا عاشورا ...

/ 2 نظر / 3 بازدید
مريم

سلام شايد اشتباه باشد ولی من فکر ميکنم حضرت ابراهيم بت ذهن مردم را شکست و ايمان به خدا را در باطن تک تک افراد به آنها نشان داد به مانند رازی که بین خود و بندگانش به اثبات رساند. نوشته شما تداعی کننده شعر: آسمان آبی را می‌بينم ولی می‌دانم که نيست و خدا را نميبينم ولی می‌دانم که هست.

پرنده ی رها (سیب سرخ)

يا حق ... سلام ... زيبا گفتی ... ای والله داره ... بايد کاری کرد... عیداتون مبارک ... يا علی مددی... والسلام علی من اتبع الهدی