قضاوتی

بسم الله الرحمن الرحیم

 

قضاوت سریع در اموری که دخالت و تأثیری در آن‌ها ندارم در قبال دریافت‌گرا بودن در مسائلی که به نحوی در آنها دخیل هستم.

 

قضاوت سریع چه از امید برخیزد چه ناامیدی، در اولی ناامید شدن تلخ می‌کند و دومی تلاش برای تغییر را ناممکن.

که اگر خویش را اسیری ببینی که امیدی به آزادی‌اش نیست، حرکتی نخواهی داشت...

/ 0 نظر / 29 بازدید