راز کنش گری

به نام خدا

بی تفاوت نبودن نسبت به پیرامون (اعم از افراد، اشیاء، ترتیب، هماهنگی و ...) هر چند که از انفعال بهتر است، لیکن شرط کافی بلوغ به معنی ارج نهادن به خویشتن نیست.

چه افرادی که برای فرار از درون خودشان به بیرون و دیگران رسیدگی می کنند و اهمیت قائل می شوند...

اما توجه به خود و بی تفاوت نبودن نسبت به سیر خواسته ها، سیر آرزو ها ... بسیار مهم تر از هر چیز دیگری است...

به راستی چه می خواهیم ؟ و خواسته ما در سال گذشته چه بود ؟ چه میزانی بهتر از ارزیابی خواسته ها در طول زمان ...

حقیقتاً آدم ها به اندازه خواسته هایشان هستند...

/ 6 نظر / 27 بازدید
صابر

... و ما بقی استخوان!

هر چیز که در جستن آنی، آنی.....

فریماه

سلام آقا هانی هر ذره ای از آفرینش زنده ست به زندگی در جایگاهش . جایگاه انسان در قرب به خدا و بندگی اوست. و این حاصل نمی شود مگر به مراقبت از صفات خدای تعالی که بواسطه ی روح دمیده شد و چون این از امر پروردگار است فرمود از هر کس به اندازه ی سعی و استعدادش انتظار می رود باید به خویشتن رجوع نمود و وظیفه ی بندگی را ادا کرد و امانت الهی را پاس داشت که عافیت را بر جسم جان خواهد پوشاند . انشاءالله.

دینوش

به من بگو چگونه می اندیشی... تا بگویم کیستی /دکتر علیرضا آزمندیان/ ..................................... من در آیینه مقابلم پری کوچک شادی را میبینم ... جستان و خیزان به دنبال قاصدک ها من ... خود زندگی هستم و زندگی از جنس من و همه مان قطره ای از آفتاب خدا[گل]

در جست و جوی حقیقت

به راستی چه می خواهیم ؟ و خواسته ما در سال گذشته چه بود ؟ چه میزانی بهتر از ارزیابی خواسته ها در طول زمان ... تامل برانگیز بود...........

امیرحسین

بسیار زیبا بود بلوغ به معنای ارج نهادن به خویشتن نیست. *** این سیر خواسته ها و آرزوها منو یاد ِ زنبور عسل انداخت. یاد فرشته ها انداخت. زنبور عسل یه راست میره سراغ چیزی که میخواد(شهدگل) / فرشته یه راست میره پیش کسی که میخواد(خدا) اما اینها هیچ کدوم باعث ِ رشدشون نمیشه. این وسط انسان هستش که رشد میکنه. اونم بخاطر ِ اینکه با دوست داشتنی هاش مبارزه میکنه. شرط آدمیت ؛ مبارزه با دوست داشتنی هاست. دونه دونه.. دونه دونه... باید علائق وجودیمون رو بگردیم و دونه دونه کنار بذاریمشون. / یاد امام خمینی و هندوانه و نمک افتادم../ و به حال خویش و دوست داشتنی هایم که از محرمات عبور نکرده تا بخواهم طمع به اینگونه مبارزه ها داشته باشم؛ افسوس خوردم ***** متن زیبایی بود. که باعث تراوش افکار میگشت. سپاس