با ماه رمضان چی کار می کنی ؟

... امروز يکی از دوستام زنگ زده بود، گفتش با ماه رمضان چی کار می کنی ؟‌ (البته گفت رمضون! اما چون آيت الله جوادی آملی گفتن که رمضان يکی از نامهای خداست ديگه من هميشه ميگم رمضان)  خلاصه گفت چی کار می کنی ؟ گفتم راستش من با ماه رمضان کاری نمی کنم 03.gif ماه رمضان داره رو ما کار می کنه و موفق شده بالاخره طلسم رو بشکنه و ما رو آدم کنه !!!

خدا کنه که قوه عاقله بر عواطف و احساسات زودگذر غلبه کنه و مسلک هميشگی ما مسلک خدايی باشه ... هرچند که چون اين روح مدتهای زيادی با گناه عجين بوده واقعا طول ميکشه تا دوباره عادت کنه به نور و روشنايی ... البته چند وقتيه تو فکر زينت دادن اعمال توسط شيطانم ... يکم بيشتر نگرانم ... نکنه شيطان همه چيز رو برای ما زينت داده و ما فکر می کنيم که داريم درست می ريم و خوشحاليم در حالی که داريم اشتباه می ريم ...

خدايا به خودت پناه می برم از خودم و از شيطان

/ 1 نظر / 3 بازدید
محمدی

سال گذشته همین وقتا بود که یکدفعه به خودم امدم دیدم که شیطون چه زینتی به گناهم داده ... فکر میکردم (همون طور که همیشه ازخدا میخوام ) وسیله خیر رسوندن شدم ,غافل ازاینکه, امتحان بود.