خبرگی

آن زمان که همه عادی‌ها برایت متفاوت می‌شود و همه متفاوت‌ها برایت عادی... روزی است که به خبرگی و پختگی رسیده‌ای...

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
صابر

باز اندیشی هانی باز اندیشی ...