تسهیل‌گری مرگ

چقدر انسانی ضعیف باشد که شرایط او را به سوی مرگ بکشاند؟

/ 1 نظر / 36 بازدید
فریماه

سلام "نیک وی آچیچ" مردی که دست و پا نداره .... در قسمتی از مقدمه کتابش نوشته: "من پا نداشتم که با آن راه بروم ... همین باعث شد تا بتوانم زمین را لمس کنم، من زمین را دوست دارم، ...! زندگی را دوست دارم؛ آدم ها را، پرنده ها را، مورچه ها را، خنده و گریه را، رنگ ها را، موسیقی را... خرسندم، چیزی کم ندارم، ... زندگـــــــی را دارم"...