موبایل قطع شده است.

به نام خدا

سیستم موبایل کشور چند دقیقه ای است قطع شده است.

صدای بوق ماشین ها به شدت شنیده می شود.

اینجا ایران است؛ چه خبر شده ؟

سایتهای youtube و facebook هم فیلتر شده اند. در همین ساعات.

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
شریف

الان بعد از 5 ماه فهمیدی اون روز چی شد؟