سر خط فکری

بسم الله الرحمن الرحیم

در ادامه سرخط فکری ها…

- نعم المولی و نعیم النصیر : ترکیب مولا بودن و یاور بودن …

- استقامت

- انما النسیء زیاده فی الکفر … نسیء به معنی تأخیر انداختن … تأخیرانداختن در چه …

- نگاه گذشته محور باید تبدیل شود به نگاه آینده محور (اینکه چند روز خوب بوده ام؛ از چهل روزم چقدر مانده است، چند یا الله گفته ام…) نگاهی که گذشته را می شمارد… سئوال بر اساس آینده باید باشد، نه گذشته … چه کنم، به جای چه کرده ام ؟، من که این کار را کرده ام : من این کار را انجام دهم. ریشه سئوال بر اساس گذشته : منیت (همیشه هم بد نیست)

- هدف یابی

- دو نوع بی نهایت : 0-1 (بی نهایت عدد بین صفر و یک؛ دهگان خبر از یکان ندارد! می شمارد و میرود، دوباره از صفر … تکرار ! اما تکراری در جهت افزایش یکان…) و 1-بی نهایت : در محدود هم با بی نهایت روبروایم : لحظه احساس پایان : شکست

- وقتی عملی انجام می گیرد، فاعل نوعی نگاه دارد و محیط نوعی نگاه؛ بسیاری از خطاها زمانی پیش می آید که فاعل، دلیل نگاه محیط را خودش می داند نه عملش! اینجاست که موحد با نظر در خویش می فهمد کدام عمل را باید انجام دهد! چه اینکه عملی که برای اثبات « بودن » انجام پذیرد خالی از عبودیت است.

- لحظه ای که احساس می کنی هدایت شده ای : خطا، ایمان : اطمینان نداشتن از اینکه هدایت یافته ای !

- بلای عافیت طلبی

- نفی باعث رشد ؟ بسیاری از پیشرفتهای علمی از نفی شروع شده است ؟ سخت گیری در نفی باعث عدم رشد می شود ؟ عمل به دانسته ها ؟ شاید رشد ظاهری نباشد …

- عید فطر : یکشنبه 29 شهریور ماه

- زمان رسیدن به خود، گذر از اعتبارات جهان… افزودن بر علم و حکمت برای وصال …

/ 5 نظر / 3 بازدید
صابر

- یا من یعلم مراد المریدین ... - یاد تو آرامشه!؟ مگه تو خدایی!؟ - تو هم ای دل ز من گمشو که آن دلدار می آید ... - روز آزادی (قدس) - ... در ضمن 4 و 5 و 10 و 12 عالی بود ...

لادن

اوووووووه چقدر باید راجع بهش صحبت کنیم!!

حسین رحمانی

[سوال][نیشخند][مغرور][متفکر]

زین الدین

سلام.وبلاگ از ریشه تا گل به روز شد.التماس دعای فرج

تنها

کجایی پسر؟؟؟ دلمون تنگ شده اخوی تو دل نداری ما داریم