یک مسئله

وقتی کمرت را زیر بار خواسته های نفسانی خم نموده ای، چطور انتظار داری که بلند پروازی کنی ؟

/ 1 نظر / 3 بازدید
روح پرور

سلام از این پست خیلی خوشم اومد. در موردش بازم بگو ...