خدایا ! شادی بی غم ؟

امروز خیلی شاد بودم !! برام خیلی عجیب بود ... آخه هیچ وقت نمیشد بدون خدا اینقدر شاد باشم !! ولی تونستم ! همیشه تو شادیهام، خدا بود ...
ولی دیگه اینقدر دور شدم که با گناه هم شاد میشم ... دل من امروز خیلی شاد بود... امروز بازم چند بار خدا رو دیدم ... دلم بغض کرد اما بازم بر نگشتم ...
آخه عقل، تو بگو تو بگو اگه چندهزار بار برگشتی سمت خدا ولی بازم لذت گناه رو به انس با خدا ترجیح دادی دیگه چطور برگردی ؟
دیگه اصلا" قضیه لوث شده ... هی توبه هی گناه هی توبه هی گناه ... دیگه بسته دیگه ... خدایا اصلا" میدونی چیه ؟ ... هیچی ... میترسم بگم
آخه کی میتونه بدون تو باشه ؟؟ اما خدا تا کی باید این زندگی من مثل نمودار کسینوس باشه ؟ خدایا دیگه فقط خودت رو میخوام ... میدونم اینا همش احساسه ...
عقل نیست ... عقلم خیلی وقته تنهاست ... هرچند اونم حرفهام رو تایید میکنه ... خدایا میخوام یه بنده خالص خودت باشم ... نه مثل هزاران هزار آدم دیگه ...
میخوام تو رو اونطور که شایسته هستی پرستش کنم ... میخوام نمازم با نماز همه فرق کنه ...
خدایا آخه کِی میرسه اون روز که با تمام وجود برگردم سمتت ؟ خدایا میترسم دیر بشه ها ... روزی بشه که اینقدر گناه کردم که حتی یه لحظه هم به فکرم نیایی...
خدایا میدونم بدترین عذاب برای اونایی که نمیخوایشون اینه که اجازه نمیدی یه لحظه هم بهت فکر کنن...
خدایا میدونم هنوزم دوسم داری ... حیف تو خدا که بنده ای مثل من داره .... واقعا" شرم آورم ... خدایا من باعث شرم تو میشم ...
خدایا  کاشکی بمیرم، آخه من که میدونم حداقل تا چندسال دیگه همش گناهتو میکنم ... چه بهتر که زودتر بمیرم ... میدونم میدونم باید امید داشت به رحمتت ... میدونم یه روزی دستم رو میگیری ... هرچند که هرروز چندبار اینکارو میکنی ... اما من دستت رو با زور رها می کنم و میرم سمت گناهان ... خدایا بقول بزرگی میگفت خدایا همیشه ما قول میدادیم زیر قول و عهدمون می زدیم
خدایا ایندفعه تو قول بده که دست ما رو بگیری و هیچ وقت رهامون نکنی ... حتی اگه با زور خواستیم ...
خدایا خودت گفتی بخوانیمت اجابت می کنی ... (اجیب دعوت الداع اذا دعان) خدایا من رو اجابت کن
خدایا باور کن اگه اجابتم نکنی به همه میگم من خدا رو خوندم و اجابتم نکرد ... آخه خدا قربون کَرَمِت ... من که میدونم خوندن من عین اجابته ... چی بگم ؟
خدایا دستم رو بگیر... خدایا بازم توبه .... بازم توبه .... اینبار توبه از توبه ...