هیچ عنوان بجز

از علم تا عمل
از اعتقاد تا ایمان
از ایمان تا یقین
همگی یک مسیرند که در طول هم قرار گرفته‌اند، طی یکی بتنهایی ممکن نیست و هر ۳ باید همراه هم باشند.
----
۲ مسأله :
۱- ان راحلاً الیک قریب المسافه
۲- سفر به سمت خدا مرکبی می خواهد که آن شب زنده‌داری است.
---
بازهم خدا : قل کل یعمل علی شاکلته

** يک جمله طلايی : اگر توان داشته باشی که خودت را تغيير دهی، خواهی توانست که ديگران را تغيير دهی.

پ.ن : نمیدونستم فکرها رو چطور منعکس کنم و بگم ! مختصر گفتم ... اگه موقعيت مناسبی پيدا شد و در همين حال بودم می نويسم.