حج با امام رضا ...

سلام به همه !

هنوز که می نويسم باورم نشده که قرعه کشی دانشگاه برای حج عمره اسمم در اومده ! اونم نفر ۲۰ ام از ۲۱ نفری که قرار بوده ببرن !!! ببين امام رضا چی کار نمی کنه ...

امام رضا قربونت برم .... واقعا ممنونم ... حقيقتا لطف محض و رحمت محض و انسان کامل شماييد ... حقيقتا شما بهترين هستيد برای تبعيت ...

امام رضا اگه توفيق بدهند قصد دارم که ان شاء الله شروع کنم به نوشتن زيارت شريف و واقعا زيبای جامعه کبيره ... يا علی