بسم الله الرحمن الرحیم

با همه استعدادهای بالقوه و توانمندی‌های بالفعل و فرصت‌های پیش‌رو و آن‌چه ممکن است پیش آید ...

کار بزرگ تو در این دنیا چیست!؟

کسب معاش به سادگی و گذر عمر ؟

آرامش شب‌ها و کار روزها و زندگی ؟

عبادت‌های طولانی و سجده‌های زیاد ؟

راه‌اندازی کسب و کار ؟

اختراع و کشف جدید ؟

تربیت فرزند ؟

ساختن آدم‌ها و بارور کردن استعداد دیگران ؟

کسب درآمد بالا ؟

...

چه کار بزرگی در زندگی چند ساله داری ؟

فراموش نکن کار بزرگ نمی‌تواند ترکیبی از چند چیز باشد! چون که تنها تمرکز رمز کار بزرگ است...

یا من یهدی من استهداه...

اللهم صل علی محمد و آل محمد