به نام خدا

 

چه ارتباطی بین خستگی و وب‌گردی است !؟

 

سئوالاتی از خویشتن ...

عدم تمرکز، افزوده شدن خستگی، از دست دادن زمان ...

 

بعد‌نوشت : 

فکر می‌کنم خستگی رو باید تصحیح کنم به بی‌هدفی.
وگرنه وقتی هدف باشه خستگی رنگ می‌بازه...
فقط ممکن هست جسم ضعیف بشه...