بسم الله الرحمن الرحیم

می‌گویند آینده اتفاقی نیست، ساختنی است.

اگر نتوانیم خودمان را بسازیم، قاب جهان نداشته باشیم، بازیچه خواهیم شد... بازیچه هر کسی...

 

حرف بسیار است... و مهم تر اینکه همیشه می‌توان از نو شروع کرد...

اللهم صل علی محمد و آل محمد