بسمه تعالی

به نام او که بلندمرتبه است...

یا مهدی، ای چهاردهمین معصوم و ای آنکه جهان آفرینش چشم انتظار ظهورت است...

چگونه این تنهایی‌هایمان را بدون تو بگذرانیم... 

چه سخت است مشورت نگرفتن از تو...

چه سخت است که پر از دردیم و درمان نگاهت را نداریم...

بعضی وقت‌ها بیشتر دلتنگ حضورت می‌شوم...