طلوع ماه

قرین شدن تولد دوباره ام و طلوع ماه در زندگی ام را به فال نیک می گیرم هرچند می دانم ماه باز هم مرا به عجول بودن متهم می کند و عقل هم موید کلام اوست !
اما دل را چه کنم که کارش عجله است و " کان الانسان عجولا " اسراء 11
وقتی به دنبال روشنایی می گشتم تا با نور آن، حقیقت را ببینم و لمسش کنم؛ ناگهان دریچه عقل به لطف رَب بر من گشوده شد و وقتی در عقل متحیر شدم ناگاه دیدم ماه درحال طلوع کردن است! حیرتم افزوده شد چرا که در ادب ما هیچگاه طلوع را برای ماه به کار نمی بردند و اصولا به ماه با تفکر طلوع نگریسته نشده بود !
نور ماه مرا به سمت عقل رهبری می کرد و دلالت ...
ماه که متخلق شده به اخلاق الهی و مزین شده به زینت دین نبوی طلوع کرده، پرتوای از پرتوهای عقل انسان کامل را بر من مکشوف نمود ...
هرچند که من نیز متمسک شده به پرتوای عقلم، لکن عقل اجازه بر وابستگی ام به ماه نمی دهد و مرا فرمان به صبر می دهد همانطور که ماه اینگونه می خواهد ...
اما دل را چه کنم که تاب ندارد !
شب و روز دعایم این شده خدایا این طلوع هیچ هنگام به غروب نیانجامد و اگر قرار بر آن شد، غروب مرا نیز همزمان او کن ...