به نام خدا

وقتی که به گذشته خویش نگاه می‌کنی، تا قبل از ازدواج دیگرگون به دنیا نگاه می‌کردی، مسائلی برای تو ساده و مسائلی پیچیده بودند... بعد از ازدواج، جای مسائل عوض می‌شود...

در هر دو حالت، با نگاه به خودت می‌بینی چقدر می‌توانی کامل‌تر باشی وقتی همسر داری، صبر و آرامشی که زندگی مشترک به تو عطا می‌کند با هیچ گوهری قابل تعویض نیست ... حتی صداهای زیبایی که به زنگوله‌های شیطان می‌ماند ...

آه که انسان خطا می‌کند و چه بسیار که از خطای خویش درس نمی‌گیرد ...

وقتی که می‌آموزی باید رجل باشی، بر پای خویش بایستی... و این هیچ ارتباطی با احوال فعلی تو ندارد!

فرقی نمی‌کند چه دوست داری؛ مهم این است که استقامت داشته باشی... و این سخت می‌نماید!

تمرین مهمی برای رشد است و همسرت نیز در این مسیر همراهت ...

به درستیکه انسان باید در گفتار و کردارش بسیار دقیق باشد.

خدایا در این ماه مبارک، ما را به نفس مطمئنه نزدیک گردان و ما از مخلَصین درگاهت قرارده ....

اللهم صل علی محمد و آل محمد