به نام خدا

کمتر از 10 دقیقه به اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد باقی مانده است، با اینکه سال گذشته در همین زمان مشتاقانه منتظر دیدن نتایج کنکور خودم بودم؛ امسال اشتیاق بیشتری دارم تا نتایج تلاش استادان، دوستان و دانشجویانم را بدانم!

از صمیم قلبم می خواهم خبرهای خوش بشنوم، از گرفتن رتبه عالی توسط پدر زینب، پدر درسا، مصطفی، صابر، حسین، حمید، سجاد و شاگردانم در کلاسهای برنامه نویسی.

هرچه از دوست رسد نیکوست...