به نام خدا

در آخرین لحظات سال 1388، سالی که خیر و برکتش بر من بسیار بود به لطف حضرت علی بن موسی الرضا، می نویسم تا دگربار ذکر و یادآوری باشد برای خودم و دیگران.

خود را خرج هیچ نباید کرد؛ زمان و انرژی را... نه خنداندن دیگران، نه در آوردن پول، نه به دست آوردن دلی و نه هیچ چیز دیگر ... فقط خود را باید صرف خود کرد! برای مقصدی... آماده کرد... 

اگر اینچنین کنیم همه چیز خود به خود تولید خواهد شد! اینگونه جهان با ما همراه می شود ... تو برای خود باش، فاعل خویشتن باش نه مفعول جهان و شرایط ...

کجاست مستی تا با وی عربده خوانی کنم؟ وز حال خراب خویش او را آگاهی دهم ... کاو زاهدی که ما می پنداشتیم پیش، جز می فروشی نمانده است بیش...

اللهم صل علی محمد و آل محمد