به نام خدا

با تمام قدرت پیش به سوی « خویش ». یاد دارم در گذشته صحبت از چنین قصدی بود. اما با گذر از جمکران و وقوف در حرم حضرت معصومه؛ اینک باید لجام ها را کشید، فریاد جرس را می توان شنید ...

حضرت امام خمینی در 27 سالگی شرح دعای سحر را نگاشت ...

و اینک شاید زمان آن رسیده است. خود را برای هیچ موضوعی در عالم هستی نباید هزینه کرد! جز برای خویش ...

اللهم صل علی محمد و آل محمد