بسم الله الرحمن الرحیم 

اندکی بیشتر تا عاشورای حسین علیه السلام باقی نمانده است. عاشورای دلها کجاست ؟

اندکی تا وحدت خیر و وحدت شر باقی نمانده است ... اندکی تا برافراشته شدن پرچم حق و باطل باقی نمانده است ...

و انسان همواره در جدال حق و باطل حرکت می کند؛ همیشه حقی هست و همیشه باطل ...

آنکس که عاشورا را یافت جز راه حضرت زینب چه مسیری برایش متصور است ؟ که زینب علیها السلام اسطوره جهاد در میدان و تبلیغ در خارج میدان بود ... مسیری که در جهادش هم رزم مولایش حسین و در تبلیغ هم دوش مولایش علی بن الحسین امام سجاد علیهما السلام ...

روز بر ملا شدن سر عاشقی، آنگاه که انسان از بودنش شرم می کند و جهان هستی از شگفتی خیر و شری انسان به تکاپو می افتند ...

آنگاه که جادوی تبلیغ چنان کرده که عده ای برای از میان بردن حقی که ناحق می شمرندش وضو می سازند و غسل می کنند ... عجبا ! چه تبلیغات جانفزایی ! به راستی جز عده اندکی که آگاهانه حسین علیه السلام را با علم به حق بودنش کشتند و اهل بیتش را به اسارت بردند، نقش بقیه چه شد ؟

ما در کجاییم ؟ از این 4 طیف، ما کدامین هستیم ؟

رهروان و جاهلان در مسیر نابودی حق ... با زعم اینکه ناحقی را از بین می بریم و به نشانه های حق بودنش بی اعتناییم و چون آیات حق را می بینیم بر آن می افتیم ...

سردمداران و مسیرسازان ناحق که توجیه فراوان برای اعمال خویش می بافند؛ حال آنکه در دل به حق بودن حق ایمان دارند و حتی بسیار حسرت می خورند که چرا زمانه با آنها چنین کرده که در این مسیر قرار گرفته اند و اگر خدا می خواست در این قرار نمی گیرند و می گویند خداوند بر دلهای ما قفل زده ...

رهروان و جاهلان در مسیر حق ... کسانی که تا انتهای مسیر نمی رسند و اگر هم برسند چنان با نیش و کنایه جان و آبرو و مال و ناموس خود را به واسطه می طلبند که نبودشان بهتر از بودشان و بودشان صدای مظلوم کوفه را بلند کرد که ای کاش می دانستم شما کافرید یا مسلمان ... به بعضی عمل می کنند و از بعضی دوری ... و دین را به بازی گرفته اند و چه بسیارند در این راه ...

سازندگان مسیر حق، که به راستی قوامین لله و شهداء بالقسط اند؛ این ها همان أنعمت علیهم اند... در اینجا نبی و صدیق و شهید و صالح در کنار هم اند گرچه فضل الله بعضم ببعض درجات ...

اللهم صل علی محمد و آل محمد ...

السلام علیک یا اباعبد الله الحسین ...