به نام خدا

یکی از مسائل مهمی که این روزها همه و بخصوص جوانهای هم سن و سال خودم با آن روبرو هستند، ازدواج است و از آنجایی که دانشگاه، فضای کاری مختلط و … محیطی را (بیشتر از قبل) مهیا نموده که جوان خارج از نگاه والدین خود بپسندد، انتخاب کند و حرکت کند؛ تقابلی چندگانه بین انتخاب فرد و خانواده ایجاد می شود – چه از طرف خانواده پسر و چه از طرف خانواده دختر – در این بین؛ سنتهای به نوعی دست و پاگیر، نمایان شدن اختلاف های فرهنگی و … بیش از پیش بر این تقابل می افزاید.

در این فضا که فشار بر پسر و دختر و انتخاب آنها هر روز زیاده می گردد، اگر طرفین از مهارت های رفتاری مناسب و هوش هیجانی بالا برخوردار باشند می توانند با مدیریت بحران و رفتار بزرگ منشانه به حل و فصل مسائل پیچیده بپردازند.

اما آن چیزی که مهمترین چالش روبروی زوج بعد از این است، بحران اطمینان در انتخاب است. فشار مستمر خانواده ها، مسائل مالی و کاری، خواستگارها و … در زمانهایی برای هر دو طرف احساس ناامنی ایجاد می کند تا اینکه در انتخاب خود به شک می افتند، اما نباید فراموش کرد که شک فقط گذرگاه خوبی است! و نه محل اقامت (حدیثی از امام علی) اما اگر به این شک بخوبی و با درخت کویری منطق رسیدگی نشود و به نسیم لرزان محبت سپرده شود؛ لحظه بر لحظه بر عمق آن افزوده خواهد شد تا جایی که دعواهای بی نتیجه و دلخوری ها بید لرزان محبت را که به نگهداری دقیق نیازمند است خشک خواهند کرد و چه بسیار دوستی ها که به نفرت و ازدواج ها که به طلاق انجامیده است.

اما آن چیزی که به دو طرف می تواند توان حرکتی عظیم بدهد، نگاهی مسیرگونه به ازدواج است؛ چه اینکه از جمله آفتهای هدف انگاری ازدواج، پوچی حاصل بعد از آن و چه بسا قبل از ازدواج و ماندگاری در ورطه شک است : آیا او اینقدر ارزش دارد که برایش چنان کنم؟ حال آنکه نگاه ساختن زندگی آینده که در آن انسان همسفر و همسر خویش را بر می گزیند سئوالی چنین می سازد : با سختی های الان، زندگی پربارتری خواهیم داشت و با هم زندگی زیبایی خواهیم ساخت.

خلاصه کلام آنکه در قدم اول اطمینان از انتخاب و در قدمهای بعدی رشد دادن مهارتهای رفتاری و مخصوصاً هوش هیجانی، و همه و همه با نگاه هدف بودن ازدواج برای هدفی بزرگتر  و مسیری در راستای مسیری دائمی نجاتبخش و رهنمای خوبی برای همه خواهد بود.

اللهم صل علی محمد و آل محمد

پ.ن : باید رسید برای دیدن مسیرهای آینده.
پ.ن2 : قسمتی از دعای همیشگی ام : ربنا هب لنا من ازوجنا و ذریتنا قره اعین و اجعلنا للمتقین اماما (فرقان – 74) گوییا اجابت شده است! ازدواج مبارکی در راه است …