يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ …(مائده – 101)

ای کسانی که ایمان آورده اید، از چیزهایی نپرسید که اگر برای شما آشکار گردد، شما را ناراحت می کند.