درخواست صدورمجوز راهپیمایی در ساعت 16 از سوی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها

قلم - انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها از وزارت کشور، صدور مجوز برگزاری راهپیمایی را در ساعت 16 روز دوشنبه را درخواست کرد. 


به گزارش خبرنگار قلم نیوز، انجمن مدرسین دانشگاه ها برای اعلام اعتراض اعضا و هواداران این انجمن نسبت به روند انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، از وزارت کشور درخواست نموده روز دوشنبه مورخ 25/3/1388 از ساعت 16 از مقابل درب اصلی دانشگاه تهران تا میدان آزادی راهپیمایی برگزار نماید.

این انجمن تلاش خواهد کرد با کسب موافقت وزارت کشور، از حضور آقای میرحسین موسوی بیز برای سخنرانی در پایان مراسم دعوت به عمل آورد.

به گزارش قلم نیوز، جناب آقای خاتمی نیز احتمالا در این راهپیمایی شرکت خواهد نمود.

پیش از این رئیس ستاد مهندس موسوی از درخواست صدورمجوز راهپیمایی به وزارت کشور برای روزدوشنبه خبر داده بود.