به نام خدا 

یاد بگیریم نگوییم « پیروزی حق بر باطل »، نگوییم « هر کس غیر ماست کافر است » نگوییم « دیگران بیگانه اند و ما ... »

ای مسلمانان! و ای ولایت مداران با شما هستم! مگر رهبر انقلاب نفرمودند که همه کاندیداهایی که شورای نگهبان تأیید نموده صالح هستند ؟

پس این ادبیات صحبت کردن را از کجا آموخته اید ؟

پ.ن : فقط بد اخلاقی نکنیم ! همین ...