به نام خدا

وقتی که مناظره امشب بین دو کاندیدای اصلاح طلب (آقای موسوی و حجت الاسلام کروبی) به پایان رسید و با بررسی این چند مناظره؛ دلم برای طعم تلخ حقیقت تنگ شده است! حقیقتی که از این دست به آن دست می رود... نمی دانم کدام طرف راست می گویند!؟ سایت بانک مرکزی گواه است ؟ یا آمارهای آقای احمدی نژاد ؟ آیا هنوز هم باید بگویم صداقت آقای احمدی نژاد را قبول دارم ؟ یا باید بنا را بر این بگذارم مثل همیشه که اطرافیانش آمارهای دروغ به ایشان تحویل می دهند ؟

هواداران تعصبی کاندیداها بعد هر مناظره، طرفی را برنده اعلام می کنند! و به گمان خود خیال ها می برند، غافل از اینکه همه چیز در دست خداوند منان است و جز او کسی بر آینده آگاه نیست ...

نگرانی شدید طرفداران آقای موسوی، با گذشت این مناظره به شدت کاهش یافت! آنجا که حرف از آمارها شد؛ آنجا که بانک مرکزی روبرو شد ... آنجا که ...

خدایا ما را چه شده ؟ چرا ناگهان چنان تعصب می ورزیم ؟ نکند به راستی چشممان بسته شده به حقیقت ؟

حقیقت چیست ؟ حقیقت ملعبه ای است که هر کس آن را به طریقی که می خواهد نشان می دهد ؟

آیا تورم یک واقعیت است و مقدار آن 25% است ؟ یا مقداری است ...

نمی دانم! چه سئوالهای سختی... سئوالهایی به وسعت تاریخ جدید!

سئوالهایی...

با صحبتهای این چندشب، کل جریان های مخفی و علنی نظام معرفی شدند! 

خدایا برای آینده نظام نگرانم ... از دروغ می هراسم... از وادادگی می هراسم ... 

برای ملت و کشور عزیزم دعا می کنم ...

پ.ن : آری طعم تلخ حقیقت؛ زیاد شدن تورم حقیقت تلخی است مگرنه ؟ افزایش ضریب جینی حقیقت تلخی است ! ... دروغ و تهمت حقیقت نیستند! نبود حقیقتند اما این روزها چنان واقعیتی شده اند که مردم آنها را حقیقت می انگارند ...

عده ای چنین شده اند که می گویند چون رهبری سخنانش سمت و سوی کاندیدایی دارد به او رأی می دهیم ... 

ما را چه شده ؟ مگر خود رهبری بارها نگفتند که من معین نمی کنم برای کسی... ما را چه شده ؟ ...

امان از جهل! امان از علم بی عمل! اما از علم با عمل بی تقوا ... و امان از دروغ ... امان از دروغ تحت لوای مهدی صاحب الزمان...

اللهم صل علی محمد و آل محمد

وقتی که صحبت از عمروعاص شدن عده ای به میان آمد؛ دلم گرفت! به اندازه همه جهان هستی ... وقتی داستان صدر اسلام را به الان شبیه می کنند، دلم می گرید ! این چه تهمت سازی ناروایی است ای مسلمانان ؟ بر کدام سند و مدرک چنین می کنید ...