۱۵ روز گذشت ؟ :((

 از ماه رمضان هم ۱۵ روز گذشت ... چه زود ... واقعا چه زود گذشت ... امروز هم که ميلاد با سعادت امام حسن هست ... چندروز هم بيشتر به شبهای قدر نرسيده ... امسال شب قدر بيايد همديگرو هم دعا کنيم ... شب قدر ...

 شب قدر ... شهادت حضرت علی ... چه روزهايی ... هيچی نميتونم بگم ... ماه رمضان هم نيمه اش تموم شد ... چند شب از اين شبهای با ارزش با خدا نجوا داشتيم ؟ ... هيچی ... آخه ما که باسه اين به دنيا نيومديم که چه ميدونم پولدار بشيم يا رئيس بشيم ! ما اومديم که خليفه خدا باشيم ...

خوشبحال کسانی که اين شبها صدای ملائک رو می شنيدن که می گفتن بياين و استغفار کنيد ... طلب رحمت کنيد ...