بسم الله الرحمن الرحیم

السلام علیک یا محمدبن علی 
السلام علیک یا اباعبدالله الحسین

 

فقط چهارده روز باقی مانده است ...

بازآفرینی هدف و توجه به ابرهای درگذری که حتی در آخرین لحظات به سرعت می گذرند بسیار حیاتی است... آن کس که هدف را دور ببیند لاجرم تلاشش کاهش خواهد یافت از همین روست که در انتخاب هدف باید هوشمندانه عمل نمود تا تصویر آن مبهم نباشد ...