به نام خدا

سلام!

دو مطلب در ذهنم شکل گرفت که حیف دانستم نگویم و بگذرم! نخست، تصویرسازی برای حرکت است؛ کاری که انسان برای تمام حرکتهای خود انجام می دهد، یعنی تصویر مثبتی از کاری که می خواهد انجام دهد می سازد و سپس به سوی آن حرکت می کند، مثلاً اگر من به زیبایی دختری علاقه مند شوم تصویر زیبایی از همه چیز او در ذهن خویش می سازم و به سمت او حرکت می کنم این در بُعد نخست و در بُعد بعدی تصویری از خویش را که با حرکت به سمت وی در حال به کمال رسیدن است (کمال برای هرکسی نوعی ظهور دارد) می سازم! این چنین با ساخت تصویرهایی من حرکت می کنم ...
این مفهوم، مفهوم فوق العاده وسیعی است! اینکه اساساً انسان بر اساس تصویرسازی ذهنی حرکت می کند جای تأمل بسیار می طلبد ... و این را قیاس کنید با سراب انگاشتن و حرکت به سمت آن ... و دنیای ما جز سراب نیست؛ پس حرکت ها به سوی سراب است و ... انطباق این بحث با آیات کریمه قرآن زمان می برد هرچند که اکنون در ذهن آیات را چیده دارم...

بحث دوم که بنظرم فوق العاده جذاب می رسد، این است که با بسط معنایی « زوج » و « بنین » از « زن » و « فرزند » به « خواسته » و « نتیجه » بنگریم! روایات عجیب معنا می شود و همچنین قرآن! زنها لباس شما هستند و شما لباس آنها، روزی سه نوبت به همسران خود رو کنید و ... همه و همه به طرز باور نکردنی ای در کنار هم چیده می شوند و پازل قرآن - روایتی حل می شود! یا نگاه کنید به این که زیادی زن و فرزند به معنی نعمت خدا نیست! یا در فرزندان برای شما فتنه است ... و ...
کسانی که اندکی اهل تفکر باشند بزرگی این کلام را که صحت آن نامعلوم است در می یابند، پس از عزیزانی که این مطلب را می خوانند، در جایی استفاده می کنند یا آن را بسط می دهند می خواهم که حتماً من را در جریان قرار دهند !

اللهم صل علی محمد و آل محمد