به نام حضرت حق
« برای موفقیت نباید منتظر کسی باشی »
« زندگی مثل دوچرخه است، برای تعادل باید در حرکت باشی »
این دو جمله بنظرم در این چند وقت جالب بود...
اما مسئله ای که به شدت در این چند هفته درگیرش هستم بحث « خواستن »؛ « تمرکز » و در کنار این دو بحث « ضمیر‌ » هست...
سعی در مستدل کردن بیش از پیش اندیشه ها دارم تا برسم به اینکه منطق اسلام در نهایت رساندن انسان به جایی هست که بخواهد پس بشود ...
که البته تمام مراحل توحید در این سیر لحاظ میشه ... ۵ قانونی که به دست آورده دوست و استاد عزیزمون رو هم به اینها اضافه خواهم کرد انشاءالله در اولین فرصت...
تفکر سرعت شدیدی گرفته؛ تقریباْ مطمئن شدم در آینده نه چندان دوری جنگ تفکرها به راه بیفته ... قدرت تفکر و تمرکز ... مسئله ای که تاحالا ندیدم از منظر اسلام بهش نگاه شده باشه هرچند که معتقد شدم تمام احکام اسلام در همین راستا هست ...
خدا را شکر می کنم بابت همه داده ها و نداده هایش...
خدا را شکر می کنم بابت همه لحظه های عاشق بودنم...
و خدا را شکر می کنم بابت همه خواسته هایم...